Edisi 16-05-2019
Mengasihi Sesama


ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

Satu prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui risalahnya dan ini juga menjadi cermin kita menjalani ibadah bulan Ramadan adalah mengasihi sesama manusia. Allah SWT mempunyai asma, nama, yaitu arrahman arrahim.

Dia menyayangi dan mengasihi sesama manusia. Nah, sifat Allah yang rahman dan rahim itulah menjadikan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai wakil Allah di muka bumi. Allah berfirman: wama arsalnaka illa rahmatan lil’alamin.

Jadi, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan menjadikan sesuatu yang tegang sesama manusia. Jadi, prinsip dan ajaran kasih sayang inilah yang harus kita ambil di bulan suci Ramadan.

Islam mengajarkan tentang perlunya kita menghormati sesama manusia. Islam mengajarkan perlunya kita mengasihi sesama manusia. Karena itu, kalau kita semua salat, pasti ditutup dengan salam.

Salam itu adalah kedamaian. Menjadikan kanan kiri kita sebagai satu hal yang menyatukan antara sesama manusia. Kalau kita memiliki jiwa kasih sayang dan itu diwujudkan melalui sedekah, melalui infak, di dalam zakat.

Jika itu diberikan kepada sesama manusia khususnya di bulan Ramadan, sesungguhnya itu adalah ajaran dari suri teladan Rasulullah.

Jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan perlawanan yang menjadikan sesama manusia itu penuh dengan angkara murka. Islam tidak mengenal kekerasan, tapi Islam adalah rahmat.

Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, semoga kita menjadi insan yang muttaqin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ALI MASYKUR MUSA

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
Berita Lainnya...