Pemberitaan dan kutukan sosial terhadap Syamsul Rakan Chaniago (SRC) telah viral dimedia sosial maupun media arus utama. >>

Puan Maharani mencatat sejarah. Dia menjadi perem puan pertama di Indonesia yang duduk sebagai ketua DPR. >>

“Munculnya suatu generasi baru merupakan suatu kejadian yang sangat penting di dalam perkembangan suatu masyarakat, terutama di nega ra-negara yang masih baru. >>